Hamid Jafari

Universitetslektor logistik
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie Doktor, Ph.D.

Kontakt

Rum
A2214
Telefon
Schema
Ändra din information

För en presentation av Hamid Jafari och hans forskning, se hans engelska presentation.