Samer El Kari

Universitetsadjunkt
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2115
Telefon
Schema
Ändra din information