Helena Kilander

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Helena Kilanders forskning handlar huvudsakligen om kvalitetsförbättringar inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Hennes forskning berör prevention av oönskad graviditet, sexuell våldsutsatthet och sexuell riskutsatthet.

I sin avhandling studerade hon kvinnors val av preventivmetod i samband med abort i en svensk population. Sammantaget utgjorde projektets kvantitativa och kvalitativa studier grunden för utveckling av systematiska förbättringsåtgärder gällande rådgivning och tillgänglighet till effektiva preventivmetoder i samband med abort. Dessa förbättringsåtgärder studerades i ett systematiskt förbättringsarbete.

Helena är post doc fellow i SAMSKAPA,  Forte finansierat program. Hon är forskningsledare för projekt Samskapa omhändertagande i samband med sexuellt våld, vilket är ett samarbetsprojekt med Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, Länsstyrelsen och Hälsohögskolan.

Helena är också post doc fellow och bitr forskningsledare på Karolinska institutet i projekt IMPROVE it- Främjande av jämlik hälsa reproduktiv hälsa: implementering av kunskapsbaserad preventivmedelsrådgivning postpartum för och med utrikesfödda kvinnor i Sverige.

Artikel

Hammarstrom, S., Alehagen, S., Kilander, H. (2022). Violence and sexual risk taking reported by young people at Swedish youth clinics Upsala Journal of Medical Sciences, 127(1). More information
Kilander, H., Alehagen, S., Hammarström, S., Golsäter, M. (2022). Identifying sexual risk-taking and ill health in the meeting with young people-experiences of using an assessment tool Scandinavian Journal of Caring Sciences, 36(4), 1189-1196. More information
Grundström, H., Kilander, H., Wikman, P., Olovsson, M. (2022). Demographic and clinical characteristics determining patient-centeredness in endometriosis care Archives of Gynecology and Obstetrics. More information
Kilander, H., Weinryb, M., Vikström, M., Petersson, K., Larsson, E. (2022). Developing contraceptive services for immigrant women postpartum: a case study of a quality improvement collaborative in Sweden BMC Health Services Research, 22(1). More information