Åsa Gamgam Leanderz

Åsa Gamgam Leanderz är doktorand vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping University. Gamgam Leanderz´s forskning berör den existentiella hälsan.

Doktorandprojektets övergripande syfte är att undersöka existentiell hälsa och välbefinnande hos föräldrar under övergången till föräldraskap samt att undersöka barnmorskors förståelse av existentiell hälsa och välbefinnande relaterat till föräldraskap

Åsa Gamgam Leanderz är Legitimerad Sjuksköterska och Barnmorska och har arbetat på medicinsk akutvårds-, kirurg- samt hematologavdelning såväl som inom kommunal hälso- och sjukvård och på Barnmorskemottagning. Sedan maj 2019 inskriven som forskarstuderande vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Jönköping University, anställd av Högskolan i Skövde och ägnar 80 % av arbetstiden till forskarstudier samt arbetar 20 % med undervisning. 

Gamgam Leanderz är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University och Forskningsgruppen Familjecentrerad Hälsa (FamCeH) vid Högskolan i Skövde.

LinkedIn: Åsa Gamgam Leanderz | LinkedIn

Facebook: Gamgam Leanderz PhD-student | Facebook

Forskarfredag: Åsa Gamgam Leanderz - EXISTENTIELL HÄLSA NÄR LIVET FÖRÄNDRAS - YouTube

Artikel:

Gamgam Leanderz, Å., Hallgren, J., Henricson, M., Larsson, M. & Bäckström, C. (2021). Parental-couple separation during the transition to parenthood. Nursing Open. 2021;00:1–15. https://doi.org/10.1002/nop2.803

Artikel

Leanderz, Å., Hallgren, J., Henricson, M., Larsson, M., Bäckström, C. (2021). Parental-couple separation during the transition to parenthood Nursing Open, 8(5), 2622-2636. More information