Frida Liabäck

Universitetsadjunkt
Programansvarig
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga635
Telefon
Schema
Ändra din information