Ylva Lindberg

Professor i pedagogik inrikt. språk- och litteraturdidaktik
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Ylva Lindberg bidrar med fördjupad forskning om hur en digital, medietät och global värld förändrar lärandepraktiker inom språk och litteratur, samt ger upphov till litteraturer, genrer och medier som kan integreras innovativt i undervisning och lärande. Lindbergs empiriska studier belyser till exempel virtuella världar, seriemediet och marginaliserade kulturområden inom global litteraturproduktion. Inom den här inriktningen leder hon en nationell forskarskola med temat ”Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur”,  CuEEd-LL (2021-2026), finansierad av vetenskapsrådet. 

Ett specifikt analytiskt fokus är hur globalt kulturellt utbyte fungerar och hur cirkulering bestäms av marknadsaktörer men även av framväxande teknologi, t.ex i projekten Comics in global circulation och Mind the Stream! Strömmande media och kulturellt minne. Detta område utforskas främst genom franskspråkiga kulturuttryck. Modeller för kulturell analys som tar hänsyn till bild och text och ger förståelse för mångkultur och flerspråkighet har utvecklats ur dessa studier. Studierna bygger på teorier inom världslitteratur- och översättningsområdet, samt medieteorier. 

Ett centralt analytiskt fokus är digitalisering och AI i utbildning, särskilt gällande språk och litteratur. I området har Lindberg lett det strategiska investeringsprojektet LeaDMe – Learning, Digitalization, and Media (2018–2022), som övergripande syftade till att utveckla internationalisering, forskning och avancerad utbildning om hur lärande, främst inom humaniora, estetiska ämnen, språk och litteratur, kan främjas av digitala lösningar. Förändrade praktiker för lärande och byggande av kunskap står i centrum för studierna i projektet, exempelvis i DiveiN – Diversity as Normality, där fokus ligger på hur mångfald (o)synliggörs i kommunikativa praktiker i digitala och medietäta lärandemiljöer. I projektet Ethics and Values in data-driven practices (2021–2023) utforskas den ökade datafieringen av utbildningssektorn i de nordiska länderna, med ett särskilt fokus på etik och värden i de sociotekniska föreställningar som bygger upp utbildning och lärande. 

Lindberg sitter i styrelsen för GRADE research (Umeå universitet) som är ett konsortium av nio lärosäten och tre nationella forskarskolor om lärande och digitalisering i skola, lärarutbildning och samhälle, varav två är representerade vid JU: Upgrade – Lärarutbildningens och skolans digitalisering, samt LIKED – Learning and Knowing in a Digitalized Era. Hon är även en av initiativtagarna till det internationella nätverket 

Biografi

Ylva Lindberg är professor i pedagogik med inriktning mot språk och litteraturer vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon har lång erfarenhet av undervisning och utveckling av lärarprogrammet och ämnesinriktningen svenska. Lindberg har fram till lanseringen lett utvecklingen av HLK’s mastermiljö SSS – Social Sciences of Sustainability, och särskilt masterutbildningen i pedagogik med inriktningen Learning, Digitalization, and Sustainability – LeaDS. Ylva genomförde sin doktorandutbildning vid Paris IV, Sorbonne, och disputerade 2002 i Uppsala med en avhandling (på franska) som handlade om fransk modern poesi på 1910-talet och kopplingar till vetenskap och ny teknologi. Avhandlingen mottog Benzeliuspriset i den historisk-filosofiska kategorin.  

Lindberg sitter i redaktörsrådet för bokserien SMAJ – Stockholm Studies in Media Arts Japan (SU) och är permanent expertgranskare för European Science Foundation – ESF. 2017 blev Lindberg invald att ingå i AcademiaNet – the Portal to Excellent Women Academics. Som interdisciplinär forskare är hon anlitad som granskare för olika typer av internationella tidskrifter och förlag, bland andra, Romanica Olomucensia, Journal of Intercultural Communication,  Revue nordique des études Francophones, French Studies in Southern Africa, Education in the North, International journal of lesson and learning study, International Journal of Information and Learning Technology, Postdigital Science and Education  

Tidigare befattningar: Forskningsassistent vid La Maison des Sciences de l’homme – MSH, Paris. Redaktör för den litteraturvetenskapliga webbplatsen Fabula.org (Sorbonne – ENS, Paris). Översättare för förlagen Bakhåll och Agone/Marginale. Bibliotekarie på Bibliothèque Nationale de France, Institut National du Patrimoine, Bibliothèque Nordique, Paris. Lärare på L'Institut Européen des langues, Paris. Lärare och handledare på masterutbildningen i biblioteksvetenskap, Uppsala.

Artikel

Lindberg, Y., Wärnsby, A., Nordenstam, A., Persson, M. (2024). Culture on the move: Language and literature as vectors for cultural empowerment in Swedish education Educare, 1-10. More information
Cerratto Pargman, T., Lindberg, Y., Buch, A. (2023). Automation Is Coming! Exploring Future(s)-Oriented Methods in Education Postdigital Science and Education, 5, 171-194. More information
Lindberg, Y., Öberg, L. (2023). The future scribe: Learning to write the world Frontiers in Education, 8. More information
Lindberg, Y. (2023). The agency of the periphery: Changes in local comics through flows of Francophone Bandes dessinées to Sweden, 1950–2020 European comic art, 16(1), 104-130. More information
Lebugle, M., Lindberg, Y. (2023). Creative Connections Postdigital Science and Education, 5(3), 583-585. More information
Gambarato, R., Heuman, J., Lindberg, Y. (2022). Streaming media and the dynamics of remembering and forgetting: The Chernobyl case Memory Studies, 15(2), 271-286. More information
Lindberg, Y. (2022). The Power of the Periphery: Circulation of Cross-Cultured Languaging Through the Importation of Francophone Comics in the Nation-State of Sweden, 1900–2020 Bandung: Journal of the Global South, 9(1-2), 223-247. More information
Åkerfeldt, A. Andersson, P. Godhe, A. Grönlund, Å. Heintz, F. Hård af Segerstad, Y. , ... Wennås Brante E. (2021). "Fridolin backar in i framtiden om digitala läromedel" Dagens Nyheter. More information
Lindberg, Y. (2021). Des structures éducatives au service de l’engagement démocratique en Suède [Educational structures for democratic engagement in Sweden] Revue internationale d'éducation Sèvres, 73-82. More information
Åman, P., Lindberg, Y., Rapp, S. (2021). Prövad eller beprövad? Praktiker för prövande av lärares yrkeserfarenheter i skolan Educare, 1-31. More information
Lindberg, Y., Bagga-Gupta, S. (2021). On naming groups in the margins. Constructs of (dis)ability in the morning press across time in the nation-state of Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), 50-62. More information
Lindberg, Y., Haglind, T. (2021). The teacher as innovator during a pandemic: Changing practices and culture Læring og Medier, 14(24). More information
Lindberg, Y. (2020). Naruto unbound. Manga och litteraturläsningens inneboende våldsamhet OEI, 245-260. More information
Lindberg, Y. (2020). The uncapturable contours of an author: Ambiguous postures in French media of transnational Francophone writers Fatou Diome and Alain Mabanckou Moderna Språk, 114(1(SI)), 77-113. More information
Lindberg, Y. (2019). Klart Peter ska ha ett nobelpris , 3 Jönköping: Hall Media . More information
Lindberg, Y. (2019). Motståndets poesi och lyrikens roll i världen Tidskrift för litteraturvetenskap, 49(4), 47-56. More information
Lindberg, Y. (2019). Strindberg post-metoo Feministiskt perspektiv. More information
Lindberg, Y. (2018). L’(im)mobilité de l’œuvre de Melchior Mbonimpa et le refus de la world literature , 1(1), 62-76. More information
Lindberg, Y. (2018). Nobelpriskandidat #5: Maryse Condé , 6 december Jönköping: Hallpressen . More information
Lindberg, Y. (2018). Moving Manga: Integration and bypassing as strategies in the cases of France and Sweden Orientaliska Studier, 63-73. More information
Cedergren, M., Lindberg, Y. (2017). La lecture de la littérature francophone à la lumière d’un contexte nordique: Réflexions sur la recherche universitaire actuelle en littérature , 201-224. More information
Cedergren, M., Lindberg, Y. (2017). La Suède, un modèle littéraire en voie d’autonomie?: Les enjeux de l’importation de la littérature de langue française en Suède au XXIe siècle. [Sweden, a literary model in the process of autonomy? The import issues of French languge literature in Sweden in XXI century.] Revue Romane, 52(2), 301-324. More information
Lindberg, Y. (2016). La litterature francophone de l’Afrique subsaharienne en Suède: Les Femmes font place à la honte , 28(1), 64-82. More information
Lindberg, Y. (2016). The power of laughter to change the world: Swedish female cartoonists raise their voices Scandinavian Journal of Comic Art, 2(2), 3-31. More information
Cedergren, M., Lindberg, Y. (2016). L’importation de la littérature française : un triple détournement de capital. Réflexions à partir d’une étude de réception journalistique en Suède [The importation of French literature: a triple diversion of capital. Reflections from a study of journalistic reception in Sweden] Moderna Språk, 110(2), 108-131. More information
Lindberg, Y. (2015). Dagar i Bujumbura: Burundis litterära existens - anteckningar från en resa Karavan, 5-9. More information
Lindberg, Y. (2015). Kvalificerad konkurrens till kukkonsten Jönköpings-Posten. More information
Lindberg, Y. (2015). Aleksijevitj – från grymheter till glam Jönköpings-Posten. More information
Lindberg, Y., Cedergren, M. (2015). Vers un renouvellement du canon de la littérature francophone: Les enjeux de l’enseignement universitaire en Suède Revue de littérature comparée, 354(2), 231-243 Paris: Éditions Klincksieck . More information
Lindberg, Y. (2014). Satiriska feministiska serier: Nina Hemmingsson och Liv Strömquist Tidskrift för litteraturvetenskap, 44(2), 83-99 stockholm, Föreningen för utgivandet av Tidksrift för litteraturvetnenskap, Lund: Stockholms universitet . More information
Lindberg, Y. (2013). De l'actrice fictionnelle à l'acteur réel: La femme de théâtre dans la Suède du XIXème siècle Scandinavian Canadian Studies / Études Scandinaves au Canada, 21, 40-56. More information
Lindberg, Y. (2013). Strindberg face aux femmes Etudes germaniques, 68(4), 605-624. More information
Lindberg, Y. (2012). Le pouvoir sur le rire et sur le monde: Les bédéistes suédoises élèvent la voix Recherches féministes, 25(2), 43-64. More information
Lindberg, Y. (2010). Calixthe Beyala chez les Scandinaves Présence francophone, 167-186. More information
Lindberg, Y. (2009). Calixthe Beyala - écrit-elle pour les Scandinaves? Mondes Francophones. Revue mondiale des francophonies. Créolisations. More information
Lindberg, Y. (2009). Verklig fiktion om virtuell verklighet: Litteraturundervisningens utmaning Læring og Medier, 1-32. More information
Lindberg, Y. (2007). Dada och Tristan Tzara Uppsala Nya Tidning. More information
Lindberg, Y. (2007). Maison Dada Med Andra Ord, MAO. More information
Lindberg, Y. (2003). Poeten Apollinaire möter 1900-talets vetenskapsman Ariel, 85(3-4), 4-10. More information
Lindberg, Y. (1996). Struktur och betydelse i sonetten "Obsession" av Charles Baudelaire. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 117, 57-78. More information

Bok

Cedergren, M., Lindberg, Y. (2023). Le transfert des littératures francophones en(tre) périphérie. Stockholm: Stockholm University Press More information
Lindberg, Y. (2013). De la Belle époque à Second Life. Paris: Éditions Publibook More information

Doktorsavhandling

Lindberg, Y. (2002). "L'écume serait mère encore": "Ondes" de Guillaume Apollinaire (Doctoral thesis, Uppsala: Uppsala Universitet). More information

Antologibidrag

Lindberg, Y. (2024). CALIXTHE BEYALA’S LITERARY WORK TRAVELS NORTH. In: L. Losambe and T. Ojaide (Ed.), The Routledge Handbook of the New African Diasporic Literature (pp. 477 -490). More information
Lindberg, Y., Haglind, T. (2024). Who holds the future? Value enactment through futures framing by upper secondary school teachers. In: A. Buch, Anders, Y. Lindberg & T. Cerratto Pargman (Ed.), Framing futures in postdigital education: Critical concepts for data-driven practices (pp. 21 -37). Cham: Springer More information
Buch, A., Lindberg, Y., Pargman, T. (2024). Introduction: Exploring, Valuing, and (Re)enacting Futures in Postdigital Education. In: A. Buch, Anders, Y. Lindberg & T. Cerratto Pargman (Ed.), Framing futures in postdigital education: Critical concepts for data-driven practices (pp. ix -xxiii). Cham: Springer More information
Baccstig, L., Lindberg, Y. (2023). Estetisk verkanskraft i undervisning med historiska dimensioner. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 65 -98). Lund: Studentlitteratur AB More information
Lindberg, Y., Baccstig, L., Öberg, J. (2023). Inledning. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 13 -30). Lund: Studentlitteratur AB More information
Lindberg, Y., Johansson, S. (2023). Postdigital educational futures. In: P. Jandrić (Ed.), Encyclopedia of Postdigital Science and Education (pp. 1 -10). Cham: Springer More information
Johansson, S., Lindberg, Y. (2021). Cybercultures. In: N. Gontier, A. Lock & C. Sinha (Ed.), The Oxford handbook of human symbolic evolutionMore information
Lindberg, Y., Cedergren, M., Edfeldt, C., Johansson, I., Schwartz, C. (2020). Vilken litteratur (o)synliggörs inom romanska språk i svensk högre utbildning och forskning?. In: Y. Lindberg & A. Svensson (Ed.), Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan Stockholm: Natur och kultur More information
Lindberg, Y., Svensson, A. (2020). Introduktion: Gränsöverskridande litteraturstudier. In: Y. Lindberg & A. Svensson (Ed.), Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan (pp. 7 -26). Stockholm: Natur och kultur More information
Lindberg, Y. (2019). Creativity at the workplace. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 72 -85). London, UK: Routledge More information
Lindberg, Y. (2019). Våld, värme och manga. Perifer litteratur och centrala litterära kompetenser. In: Ulrika Nemeth & Anna Nordenstam (Ed.), Globalt Stockholm: Svensklärarföreningen More information
Johansson, S., Lindberg, Y. (2019). Wikipedia as a virtual learning site and a multilingual languaging site. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 181 -203). Cham: Palgrave Macmillan More information
Bagga-Gupta, S., Messina-Dahlberg, G., Lindberg, Y. (2019). Preface. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. xi -xv). Cham: Palgrave Macmillan More information
Lindberg, Y. (2019). On methodology and the educational sciences—Reflections on the ViLS contributions. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 383 -401). Cham: Palgrave Macmillan More information
Lindberg, Y. (2019). The story event “The Beauty and the Beast” in Second Life: Literature studies and the (non-)adoption of virtual worlds. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 121 -152). Cham: Palgrave Macmillan More information
Bradling, B., Lindberg, Y. (2018). Critical Perspectives as Advanced Reading Strategies: An Intersectional Approach to John Ajvide Lindqvist's Let the Right One In and Handling the Undead. In: Mark A. Fabrizi (Ed.), Horror Literature and Dark Fantasy: Challenging Genres (pp. 81 -98). Leiden: Brill Academic Publishers More information
Lindberg, Y. (2017). Kreativitet på arbetsplatsen. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic och Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 95 -111). Lund: Studentlitteratur AB More information
Lindberg, Y. (2016). Female Force and Mundane Men: Calixthe Beyala’s Writing of Identity From the "Third Space" and in C'est le Soleil qui m'a brûlée. In: N'Guessan, Kouadio Germain (Ed.), Gender Discourse and the Construction of Identity (pp. 101 -132). More information
Lindberg, Y. (2016). Framtida berättelser på gymnasiet: Kärleksintrigen som interaktiv händelseberättelse i Second Life. In: Heidi Höglund & Ria Heilä-Ylikallio (Ed.), Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik (pp. 85 -101). Vasa: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier More information
Lindberg, Y. (2015). Litteratur och historia – en didaktisk möjlighet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet (pp. 57 -69). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Lindberg, Y. (2015). Le regard suédois sur les femmes de la Francophonie. In: Mickaëlle Cedergren et Sylvain Briens (Ed.), Médiations interculturelles entre la France et la Suède: Trajectoires et circulations de 1945 à nos jours (pp. 44 -55). Stockholm: Stockholm University Press More information
Lindberg, Y. (2014). Le Regard suédois sur les femmes écrivains de la francophonie. In: Mickaëlle Cedergren & Sylvain Briens (Ed.), Médiations interculturelles,:  trajectoires et circulations entre la France et la Suède de 1945 à nos jours Stockholm: Presses universitaires de Stockholm, Acta Romanica More information
Lindberg, Y., Cedergren, M. (2014). La nouvelle voie littéraire francophone ou la voix des minorités: Les littératures francophones dans la presse suédoise entre 2005 et 2014.. In: Marcelin VOUNDA et Désiré ATANGANA KOUNA (Ed.), Les francophonies littéraires : connexions, déconnexions, contacts, interstices, marges et ruptures Yaoundé: Atelier de Critique et de Créativité Littéraires, Presses universitaires de Yaoundé More information
Sandblom, E., Lindberg, Y. (2014). Diskursiv mångfald: En makro- och mikroanalys av elevtexter från svenska och svenska som andraspråk i åk 1 på gymnasiet. In: Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam & Olle Widhe (Ed.), Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden (pp. 73 -97). Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Blivande svensklärare skriver argumenterande text. In: Dagrun Skjelbred, Aslaug Veum (Ed.), Literacy i læringskontekster Oslo: Cappelen Akademisk Forlag More information
Lindberg, Y. (2013). Vivre en Suède: rythmer l'hiver. In: Mai YOSHINO (Ed.), Choses qui font battre le cœur Tokyo, Japan: Kogakusha More information
Lindberg, Y. (2002). Apollinaire i en föränderlig värld: Dikten "La Victoire". In: Håkan Möller (Ed.), Poetiska världar: 33 studier tillägnade Bengt Landgren (pp. 176 -189). Stockholm: Symposion More information

Recension

Lindberg, Y. (2023). Review of Jen Ross (2023). Digital Futures for Learning: Speculative Methods and Pedagogies. More information
Lindberg, Y. (2022). Nobelpristagaren skildrar sin illegala abort med lågmäld vrede: Recension av boken "Omständigheter" av Annie Ernaux. Jönköping: Hallpressen More information
Lindberg, Y. (2021). Review of Teresa Cerratto Pargman and Isa Jahnke (Eds.). (2019). Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies. More information
Lindberg, Y. (2019). Recension av: Ingrid Lindell & Anders Öhman (Red.) För berättelsens skull: Modeller för litteraturundervisningen. More information
Lindberg, Y. (2019). Vei som i Viking [Recension av Sara Bergmark Elfgrens och Karl Johanssons bok "Vei - bok 2"]. More information
Lindberg, Y. (2018). Återerövringen av en barndom. Jönköping: Hallpressen More information
Lindberg, Y. (2018). Återerövringen av en barndom. More information
Lindberg, Y. (2017). Tidlöst av franska akademins första kvinna. More information
Lindberg, Y. (2017). Colombanis fläta är ett bakverk utan bitter eftersmak. More information
Lindberg, Y. (2016). Adrenalinstint om svenska huliganer. More information
Lindberg, Y. (2016). Herta Müller: Okrossbar som en äppelkärna. More information
Lindberg, Y. (2016). Kulturmannen - en våldtäktsman? Ebba Witt-Brattströms essäer osar och svindlar. More information
Lindberg, Y. (2016). Konst som gör dig svettig: Ann Hamilton skapar känslor med rörelser. More information
Lindberg, Y. (2015). Kön, kropp, materialitet: Perspektiv från fransk genusforskning, Boel Berner & Isabelle Dussauge (red.). Lund: Arkiv, 2014. More information
Lindberg, Y. (2008). Utan poesi - aldrig: Baudelaire i nuet. More information

Konferensbidrag

Lindberg, Y. (2024). Kanon och kultur i rörelse i litteraturundervisningen. Lund: Lunds universitet, Femtonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Lund 23-24 november 2022. More information
Dinu, R., Lindberg, Y. (2024). Crip Histories and Imaginaries: Disability Comics as Agents of Social Justice. Nordic Symposium on Comics and Norm-Critical Perspectives, Linköping, Sweden, 18-19 June 2024. More information
Lindberg, Y., Haglind, T., Galbraith, A. (2023). Values of speculation with and about AI in an upper secondary school. Symposium on AI Opportunities and Challenges (SAIOC), Education will never be the same again! An Online Symposium, 5 December 2023, Sweden. More information
Lindberg, Y., Öberg, L. (2023). The Future Scribe. L1 Education and Reading and Writing Code. Continuity/Change, Technology Literacy Education SIG TALE/ARLE June 19-22, 2023, Helsingborg, Sweden. More information
Lindberg, Y., Godhe, M. (2023). Dator-genererade berättelser. En didaktisk utmaning. ”Litteraturdidaktik i framtiden och framtiden i litteraturen", Litteraturdidaktisk nätverkskonferens, Växjö, 18–20 oktober 2023. More information
Messina Dahlberg, G., Lindberg, Y., Buch, A., Cerratto Pargman, T. (2023). Symposium on Sustainable learning in digital futures: ethics and values in data-driven educational practices (4 papers). EARLI 2023 Conference "Education as a hope in uncertain times", Thessaloniki, Greece, 22-26 August 2023. More information
Bjursell, C., Lindberg, Y. (2021). Responsible implementation of AI in organizations as a trigger for learning. 15th annual International Technology, Education and Development Conference, 8-9 March, 2021. More information
Haglind, T., Lindberg, Y., Boesen, J. (2021). When technology is taking place and taking over: Practices for learning in changing times. TEPE – Teacher Education Policy in Europe: “Challenges of distance teaching in teacher education and education”, 20-22 May 2021, Ljubljana, Slovenia. More information
Lindberg, Y. (2021). Virtual sites as spaces for learning language and literature. Exploring Language Education (ELE) 2021: Teaching and Learning Languages in the 21st Century, Oslo University, June 9-11, 2021. More information
Lindberg, Y. (2021). The story event “The Beauty and the Beast” in Second Life: Literature studies and the (non)-adoption of virtual worlds. Exploring Language Education (ELE) 2021: Teaching and Learning Languages in the 21st Century, Oslo University, June 9-11, 2021. More information
Lindberg, Y., Ceratto Pargman, T. (2021). The unbearable lightness of imagination: Teachers’ and students’ speculative futures. 7th International Designs for Learning Conference, Remediation of Learning May 25–26, 2021, Stockholm University, Stockholm, Sweden. More information
Lindberg, Y., Ceratto Pargman, T. (2021). The unbearable lightness of imagination: Speculative futures in education. SPT 2021 - Technological Imaginaries, The Society for Philosophy and Technology Conference, June 28-30 2021, Université Catholique de Lille, France. More information
Lindberg, Y., Bagga-Gupta, S. (2021). Academic agency and responsibility through writing processes. EARLI 2021 Online Conference: Education and Citizenship: Learning and Instruction and the Shaping of Futures, 22-28 August 2021. More information
Lindberg, Y. (2020). Seriekonst som utmanande litteratur och fönster mot världen: Transkulturella och multimodala (fler)språkande praktiker i importerade franskspråkiga bande-dessinées i Sverige 1950-2020. SMDI 14, 18-19 november 2020, Malmö universitet. More information
Lindberg, Y., Bagga-Gupta, S. (2020). Academic agency and responsibility through writing processes. Praxis Symposium III – Borås, Sweden, 5-6 October 2020. More information
Bradling, B., Lindberg, Y. (2020). Kulturellt möjliggörande litteraturläsning: Skolbibliotekariers och lärares samverkan i förmedlingen av världslitteratur på gymnasiet. SMDI 14, 18-19 november 2020, Malmö universitet. More information
Lindberg, Y., Messina Dahlberg, G., Vigmo, S. (2019). Goals, challenges and achievements in collaboration between the global South and the global North: Co-creating and developing global, digitallymediated education for teacher training programmes. Praxis in higher education, with a focus on the Nordic context – Borås, Sweden, May 22-24. More information
Lindberg, Y., Darling-Wolf, F. (2019). Literary production – a way to voice cultural and linguistic peripheries. MuDD2019 - Multilingualism, Diversity and Democracy, Jönköping, Sweden, 8-10 April 2019. More information
Lindberg, Y., Wennerström, A. (2019). Motståndets poesi. Poesididaktik och samhälle i franska enligt fransk läroplan. Litteraturdidaktik. Litteraturstudiers samhällsrelevans, Högskolan Dalarna, Falun, Sverige, 7-8 november 2019. More information
Lindberg, Y., Cedergren, M. (2019). La position de la littérature antillaise en Suède – la réception de la traduction comme outil pour repenser les transferts culturels. Colloque international Périphéries – Centres – Traduction, L’institut d’études romanes, Wroclaw, Pologne, 20-22 Novembre. More information
Lindberg, Y., Wennerström, A. (2019). Poetry of resistance. Poetry didactics and societal relevance in the French school in Sweden. Poesididaktik 2019/Poetry in Education II, 5-6 december, Gothenburg University. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E., Bagga-Gupta, S. (2019). Patterns of socialization into multiple academic writing spaces. On centers and peripheries. Ethnographies of academic writing: research and pedagogy, Zaragoza, Spain, May 16-17th, 2019. More information
Sandblom, E., Haglind, T., Lindberg, Y. (2019). Diversity in policies and practices of digital communication in Swedish upper secondary school. INTED2019, Exploring New Frontiers in Education, 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 11-13 March, 2019. More information
Sandblom, E., Haglind, T., Lindberg, Y. (2018). Dive iN, mångfald som normalitet. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping.. More information
Lindberg, Y. (2018). Moving Manga: The Swedish Position in the Transcultural and Transnational Manga Field. International Academic Conference: Manga, Comics and Japan: Area Studies as Media Studies, SU, Sweden, 6-9 September, 2018. More information
Lindberg, Y. (2018). Language of Amor and Eros. Romantic interludes in Second Life. Sociolinguistics symposium, SS22, Auckland, New Zealand, 27-30 June 2018. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E., Haglind, T. (2018). Dive iN – Diversity as Normality: A substudy on usage of digital resources across subjects in upper secondary school. Mediamorphosis – Identity and Participation, Mumbai, KC College, 16-17 February 2018. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E., Haglind, T. (2018). In/ex/clusive communication in upper secondary school settings. The challenge of digital resources. Creating Inclusive Communities, April 17, 2018, Jönköping University, Shool of Health and Welfare. More information
Lindberg, Y. (2018). Digital realities and cybercultures. Hälsa, välbefinnande och digitalisering, 26 september, Hälsohögskolan, Jönköping University. More information
Sandblom, E., Lindberg, Y., Haglind, T. (2018). Diversity as Normality, Dive iN. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), SIG 10 & 21 Conference 2018, 30–31 August 2018, Luxembourg. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2017). Dive iN – Diversity as Normality. 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 27 augusti - 2 september, 2017, Tampere, Finland. More information
Lindberg, Y. (2017). Förhållandet mellan förmedling av litteratur på franska i press och akademi i Danmark. Akademin som litteraturförmedlare, Nordisk konferens vid Stockholms universitet, 16–17 november 2017, Stockholm, Sverige. More information
Lindberg, Y. (2017). Litteraturvetenskapliga avhandlingar i Sverige 2000-2017 och implikationer för litteraturdidaktiken. Litteraturdidaktisk konferens - Litteraturstudiers betydelse för språkutbildning: litteraturdidaktiska perspektiv för ungdomsskola och högskola, 6-7 oktober, Jönköping, Sverige. More information
Lindberg, Y. (2017). Melchior Mbonimpa and global (im)mobility. Advanced Cultural Institute of Sweden, ACSIS, Conference: Mobilising Cultural Studies, Norrköping, Sweden, 19-21 June. More information
Lindberg, Y. (2017). Living inside/outside the world: Dis/Ability explored through culture and media. The International Conference Dis/Ability Communication: Perspectives and Challenges in the 21st Century (ICDC-2017), January 9-11, Mumbai, India. More information
Lindberg, Y. (2017). Dis/Ability explored through media and culture. DoIT tankesmedja, i region Jönköping, 26 september, 2017. More information
Lindberg, Y. (2017). Diversity as Normality – Language, Learning and the Need for Literature. National forum for English Studies, Jönköping University, April 26-27, 2017. More information
Cedergren, M., Edfelt, C., Johansson, I., Lindberg, Y., Schwartz, C. (2017). Akademisk forskning som litteraturförmedling – Om skönlitteratur från romanska språk inom svensk forskning. Romanska språk i Sverige - tradition och förnyelse, 20-21 april 2017, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige. More information
Lindberg, Y. (2016). Mémoires en miroir: Djebar et Bey en France et en Suède. 47th Annual NeMLA Convention, March 17-20, 2016, Hartford, CT, USA. More information
Lindberg, Y. (2016). Language of Amor and Eros. Romantic interludes in Second Life. Symposium: Opening virtual sites for language learning and sustainable development, PLL2, Individuals in Context, Jyväskylä, 22-24 August, 2016. More information
Sandblom, E., Lindberg, Y. (2016). Form och funktion i argumenterande texter skrivna av gymnasieelever. SMDI 12 Textkulturer, Tolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning, Karlstads universitet, 24-25 november, 2016. More information
Lindberg, Y. (2015). En repérage de la honte: Les auteurs francophones rencontrent les critiques suédois. La littérature francophone en traduction : méthodes, pratiques et histoire, Göteborg 12-14 mars 2015. More information
Palo, A., Manderstedt, L., Lindberg, Y., Nordenstam, A. (2015). ‛Sweet sixteen’: role models, initiation and the Self. IAIMTE 2015, Jun. 03 2015 - Jun. 05 2015, Odense, Denmark. More information
Cedergren, M., Lindberg, Y. (2015). Att förmedla den andras litteratur: Sveriges möjliga väg till världslitteratur?. Symposium - ”Litteraturförmedlare i Sverige från 1945 till våra dagar”, Stockholms universitet, 11–12 juni 2015. More information
Lindberg, Y. (2015). Swedish Feminist Voices Travelling toward Comics Art. Voyage Conference, University of London Institute in Paris, 22-23 of June. More information
Lindberg, Y. (2015). The circulation of the word: Transmission and reception of literature in the periphery. ICS2015: A Cross-Sector Multidisciplinary International Conference Going Beyond Inclusion: New Forms Of Cultural Spaces In The 21St Century,Örebro University, Örebro, 18-21 November 2015. More information
Lindberg, Y. (2015). The place of African Sub-Saharan francophone literature in Sweden. Nordic Intercultural Communication Conference 2015, 26-28 November, Jönköping University, Sweden. More information
Lindberg, Y., Johansson, S. (2015). Wikipedia in the translanguaging classroom. Translanguaging – Practices, Skills and Pedagogy, Högskolan i Dalarna, 20-22 April, Falun, Sweden. More information
Lindberg, Y., Manderstedt, L., Palo, A. (2015). Experiencing virtual spaces through Amor and Eros: L1-language teaching and literary competence. IAIMTE 2015, Jun. 03 2015 - Jun. 05 2015, Odense, Denmark. More information
Lindberg, Y. (2015). The genre of argumentation in the digital age – a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. Nordic Conference on Subject Didactics (NoFa), Helsingissä 27.-29.5.2015. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2015). Att utveckla skrivkompetens på gymnasiet. Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, 18. - 20. mai 2015, Universitetet i Stavanger, Norge. More information
Lindberg, Y., Manderstedt, L. (2015). Kärleksintriger i ny tappning: förkroppsligade berättelser genom interagerande aktivitet. Vasa: Åbo Akademi, NNMF5: Den femte nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning: Vasa 3-4.12 2015. More information
Lindberg, Y., Manderstedt, L. (2015). Experiencing virtual spaces through Amor and Eros: L1-language teaching and literary competence. Virtual Learning Sites as Languaging Spaces (ViLS-2), September 22-24, 2015, Örebro, Sweden. More information
Lindberg, Y. (2014). Languages of Amor and Eros in a Virtual World. AILA 2014, One World, many languages, Brisbane, Australia. More information
Lindberg, Y. (2014). Le regard suédois sur les écrivains femmes de la Francophonie.. MÉDIATIONS INTERCULTURELLES, TRAJECTOIRES ET CIRCULATIONS ENTRE LA FRANCE ET LA SUÈDE DE 1945 À NOS JOURS, 23-24 januari, Stockholms universitet. More information
Lindberg, Y. (2014). Learning the argumentative genre with Wikipedia. AAAL, Portland 2014. More information
Lindberg, Y. (2014). Les Auteures, femmes et françaises de l’Ailleurs: L’exotisme et l’exotique en Suède.. XIXème Congrès des romanistes scandinaves du 12 au 15 août 2014, Reykavijk, Islande. More information
Lindberg, Y. (2014). The Swedish Gaze on Female Francophone Literature. Mapping North and South in Europe. Images, Identities and Spaces. Conference. September 25-27 2014 CENS. University of Helsinki. More information
Lindberg, Y., Johansson, S. (2014). The argumentative genre in social media – a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. Next generation Learning 2014, Högskolarna i Dalarna, 19-20 mars. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2014). Svenskämnets tre inneboende svårigheter. Vetenskapsrådet, Resultatdialog, Högskolan i Jönköping, 20-21 november 2014. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Basic concepts of the theory of genre and the analysis of argumentative writing. Is the Study of Genre Still Front Line Research, University of Copenhagen, the 14th-15 th of November, 2013. More information
Lindberg, Y. (2013). De Second Life aux pratiques élististes et artistiques sur le Net. École d’été: Méthodes digitales pour sciences sociales: écrire, compter, dessiner, analyser, interpréter http://barthes.enssib.fr/MDSS2013 Enssib, Lyon-Villeurbanne, 16–20 septembre 2013. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Att skriva diskursiva texter med olika språkliga bakgrunder. Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 11), Fjärde nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 4), Göteborg, 5-6 december, 2013. More information
Lindberg, Y., Svensson, A. (2013). Swedish language teachers and social media: Preconditions for integrating social media into language teaching. SCIRA, Jönköping, 6-9 augusti, 2013. More information
Lindberg, Y. (2013). Amor and Eros in Second Life.. Media and Passion - International Conference, at the Media and Communication Research Departement, Lund University, Sweden, March 21st 2013. More information
Lindberg, Y., Johansson, S. (2013). The argumentative genre in social media - a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. SCIRA, 18th European Conference on Reading, new challenges - new literacies, in Jönköping, Sweden, 6-9 August 2013. More information
Lindberg, Y. (2012). Vässade pennor och skrattets makt. Öppna föreläsningar, HLK. More information
Lindberg, Y. (2012). Strindberg et le féminisme. Strindberg en héritage: Conférence internationale à l'occasion de la mort d'August Strindberg, 27-29 septembre 2012, Paris. More information
Svensson, A., Lindberg, Y. (2012). Blivande svensklärare och sociala medier: Förutsättningar för integration av sociala medier i språkundervisning. NU2012, Göteborg, 17-19 oktober. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2012). Att lära sig hantera argumenterande genrer: Utvecklingen av en skrivkompetens från högstadium till gymnasium. SMDI10, Svenska med didaktisk inriktning, Stockholms universitet, 18-19 oktober 2012. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2012). Argumenterande text: En jämförande studie mellan stadier. Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk, Karlstads universitet, 6-7 december 2012. More information
Lindberg, Y. (2011). De l’actrice fictionnelle à l’acteur réel.: La féminité politique dans la littérature suédoise du XIXème siècle. The Annual Convention of the Northeast Modern Language Association (NeMLA. More information
Lindberg, Y. (2011). Progression i en genre: Argumenterandets "state of the art". The Annual Convention of the Northeast Modern Language Association (NeMLA. More information
Svensson, A., Lindberg, Y. (2011). Lärarstudenters exponering för mediernas språk: Svensklärarstudenters medieanvändning, utbud man tar del av och uppfattningar om framtida elevers medievanor.. Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring. 3:e nordiske morsmålsdidaktiske forskningskonferanse, Tönsberg, Norge, 2-4 november 2011.. More information
Lindberg, Y., Svensson, A. (2011). Mediernas och språkets ömsesidighet: En enkätundersökning om blivande lärares tankefigurer kring språk och medier. Strategisk arena: Lärande text och språk, Göteborg. More information
Lindberg, Y. (2011). Språket och skrivandets betydelse: en textanalytisk studie av elevers och studenters skriftliga produktion. Strategisk arena för: Lärande, text och språk, Göteborg. More information
Lindberg, Y. (2010). Image and Text in Second Life: Une littératie en devenir / The Becoming of Literacy. 2nd Virtual Round Table Online Conference - Language Learning with Technology. More information
Lindberg, Y. (1999). Apollinaire and the physical mouvement. Aesthetic Experience and the Body - Sätra Brunn. More information

Bloggpost

Övrigt

Ståhlberg, J. (2017). Vi älskar olikhet.... More information
Lindberg, Y. (2008). Man kan inte hindra ett litet hjärta från att älska (Claire Castillon). Helsingborg: Sekwa förlag More information
Lindberg, Y. (2005). Dagarna & nätterna (Alfred Jarry): En desertörs roman. Lund: Bakhåll More information
Lindberg, Y. (2004). Aniara: une odyssée de l'espace. More information
Lindberg, Y. (2004). Dada är allt!. Lund: Bakhåll More information
Lindberg, Y. (2003). Calligrammes. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Lindberg, Y. . Virtual Learning Sites as Languaging Spaces. Critical issues on languaging research in changing eduscapes in the 21st century. More information

Samlingsverk

(2024). Special issue: Culture on the move (Educare, 2024:1). More information
(2024). Framing futures in postdigital education: Critical concepts for data-driven practices. Cham: Springer More information
(2023). Undervisningens konst. Lund: Studentlitteratur AB More information
(2020). Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan. Stockholm: Natur och kultur More information
(2019). Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes. Cham: Palgrave Macmillan More information

Rapport

Lindberg, Y. (2012). Reflekterande samtal: delmoment i professionsutveckling för barnbibliotekarier inom ramen för projektet ”Från tanke till handling”. More information