Stig-Arne Mattsson

Adjungerad professor logistik
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Artikel

Wikner, J., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Hierarchical adaptive control of safety buffers in manufacturing IFAC-PapersOnLine, 52(13), 2626-2631.

Konferensbidrag

Hedvall, L., Mattsson, S. (2018). Orsaker till variationer och åtgärder för att minska behovet av buffertar. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Jönköping, Sverige, 23-24 oktober 2018.

Övrigt