Martin Seif

Doktorand
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB