Michael Sjökvist

Universitetsadjunkt
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie kandidat
Programansvarig socialt arbete

Kontakt

Rum
Gc425
Telefon
Schema
Ändra din information

Programansvarig socionomprogrammet