Carin Rösiö

Universitetslektor
Docent

Forskning

Carin Rösiös forskningsintresse innefattar utformning av produktionssystem med fokus på rekonfigurerbarhet, hållbarhet och förmåga att hantera förändringar. Forskningen omfattar även lokalisering av produktionssystem och lösningar för mobila produktionssystem.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med tillverkande företag och är inriktar på såväl strategisk som operativ nivå.

Biografi

Carin Rösiö har sedan 2005 en civilingenjörsexamen i Ergonomisk design och produktion från Luleå Tekniska Universitet samt Teknisk doktorsexamen i Innovation och Design från Mälardalens Högskola.

Carin Rösiö arbetar idag som universitetslektor på avdelningen för industriell organisation och produktion på Tekniska Högskolan i Jönköping. Undervisningen hon bedriver inkluderar bl.a. produktionsutveckling och forskningsmetodik. Carin Rösiö har tidigare arbetat på bl.a. Sandvik Hard Materials och tillbringat ett år som Research trainee i Luleå.

Artikel

Bruch, J., Rösiö, C., Granlund, A., Johansson, P. (2020). Managing the core plant role-key prerequisites from an operations perspective International Journal of Manufacturing Research, 15(1), 90-106. More information
Granlund, A., Rösiö, C., Bruch, J., Johansson, P. (2019). Lead factory operationalisation and challenges Production planning & control (Print), 30(2-3), 96-111. More information
Rösiö, C., Bruch, J. (2017). Exploring the design process of reconfigurable industrial production systems activities, challenges, and tactics Journal of Manufacturing Technology Management, 29(1), 85-103. More information
Andersen, A., Brunoe, T., Nielsen, K., Rösiö, C. (2017). Towards a generic design method for reconfigurable manufacturing systems: Analysis and synthesis of current design methods and evaluation of supportive tools Journal of manufacturing systems, 42, 179-195. More information
Rösiö, C., Säfsten, K. (2013). Reconfigurable Production System Design - theoretical and practical challenges Journal of Manufacturing Technology Management, 24(7), 998-1018. More information
Stillström, C., Jackson, M. (2007). The concept of mobile manufacturing Journal of manufacturing systems, 26(3-4), 188-193. More information

Doktorsavhandling

Rösiö, C. (2012). Supporting the design of reconfigurable production systems (Doctoral thesis, Västerås: Mälardalen University). More information

Antologibidrag

Nafisi, M., Wiktorsson, M., Rösiö, C., Granlund, A. (2019). Manufacturing engineering requirements in the early stages of new product development — A case study in two assembly plants. In: M. Ram & J. P. Davim (Ed.), Advanced applications in manufacturing engineering (pp. 141 -167). More information
Popovic, D., Rösiö, C. (2019). Product and manufacturing systems alignment: a case study in the timber house building industry. In: Irene Lill & Emlyn Witt (Ed.), 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization (pp. 357 -364). More information

Konferensbidrag

Boldt, S., Rösiö, C., Linnéusson, G. (2022). Challenges Towards Long-Term Production Development: An Industry Perspective. Cham: Springer, CARV2021, 8th Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference and the World Mass Customization & Personalization Conference, Aalborg, Denmark, October/November 2021. More information
Kvarnemo, A., Johansson, G., Rösiö, C. (2020). Project portfolio management in technology transformation situations. 26th International Association for Management of Technology Conference - IAMOT 2017, Vienna, Austria, 14 – 18 May 2017. More information
Boldt, S., Rösiö, C. (2020). Evaluation of Reconfigurability in Brownfield Manufacturing Development. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Trolle, J., Fagerstrom, B., Rösiö, C. (2020). Challenges in the Fuzzy Front End of the Production Development Process. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Napoleone, A., Andersen, A., Brunoe, T., Nielsen, K., Boldt, S., Rösiö, C., Hansen, D. (2020). Towards an Industry-Applicable Design Methodology for Developing Reconfigurable Manufacturing. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2020, Novi Sad, Serbia, August 30 – September 3, 2020. More information
Rösiö, C., Aslam, T., Srikanth, K., Shetty, S. (2019). Towards an assessment criterion of reconfigurable manufacturing systems within the automotive industry. 7th International conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production, 8-10 October 2018, Nantes, France. More information
Andersen, A., Rösiö, C. (2019). Investigating the Transition towards Changeability through Platform-based Co-development of Products and Manufacturing Systems. 7th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), OCT 08-10, 2018, Nantes, FRANCE. More information
Andersen, A., Rösiö, C., Bruch, J., Jackson, M. (2016). Reconfigurable Manufacturing - An Enabler for a Production System Portfolio Approach. 6th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), SEP 04-06, 2016, Bath, ENGLAND. More information
Nafisi, M., Wiktorsson, M., Rösiö, C. (2016). Manufacturing involvement in new product development: An explorative case study in heavy automotive component assembly. 26th CIRP Design Conference, 2016, 15 June 2016 through 17 June 2016. More information
Bruch, J., Rösiö, C., Granlund, A. (2015). User-supplier collaboration in production equipment development – a lifecycle perspective. 22nd International Annual EurOMA Conference EurOMA15, Neuchâtel, Switzerland, 26 Jun-1 Jul, 2015.. More information
Rösiö, C., Bruch, J., Johansson, A. (2015). Early production involvement in new product development. POMS 26th Annual Conference POMS, Washington DC, 8-11 May, 2015.. More information
Bruch, J., Rösiö, C., Bellgran, M., Granlund, A. (2014). User-supplier integration throughout the different lifecycle stages of the production equipment. 6th Swedish Production Symposium SPS'14, Göteborg, 16-18 September, 2014.. More information
Rösiö, C., Bruch, J. (2014). Focusing Early Phases in Production System Design. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2014, Ajaccio, France, 20-24 September 2014.. More information
Bjelkemyr, M., Wiktorsson, M., Rösiö, C., Bruch, J., Bellgran, M. (2013). Production Localization Factors: An Industrial and Literature Based Review. 11th International Conference on Manufacturing Research, Cranfield, 19-20 September, 2013.. More information
Bellgran, M., Bruch, J., Rösiö, C., Wiktorsson, M. (2013). Decision support for production localization: Process, activities and localization factors. 20th EurOMA International Annual Conference, Operations Management at the Heart of Recovery, Dublin, 7th-12th June, 2013.. More information
Rösiö, C., Wiktorsson, M., Bruch, J., Bellgran, M. (2013). Risk Analysis in Manufacturing Footprint Decisions. International Conference on Manufacturing Research 2013, Cranfield UK, 19-20 September, 2013. More information
Rösiö, C. (2012). Considering reconfigurability characteristics in production system design. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 4th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual production (CARV2011), Montreal, Canada 2011. More information
Schedin, J., Rösiö, C., Bellgran, M. (2012). Considering Production Localisation in the Production System Design process. The Fifth International Production Symposium,(SPS12), Linköping, 6-8 November, 2012.. More information
Rösiö, C., Jackson, M. (2009). Enabling Changeability in Manufacturing System Design by adopting a Life Cycle Perspective. The Fifth International Production Symposium,(SPS12), Linköping, 6-8 November, 2012.. More information
Rösiö, C., Jackson, M. (2009). Enabling Changeability in Manufacturing System Design by adopting a Life Cycle Perspective. The International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production. More information
Stillström, C., Jackson, M. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing. The International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production. More information
Stillström, C., Jackson, M. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing. The 2007 CARV Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production. More information
Bäckstrand, J., Stillström, C. (2007). Investigating the Aspect of Interaction in the Mobile Manufacturing Concept. 19th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Reykjavik, Iceland, 7-8 June 2007. More information
Stillström, C., Bäckstrand, J. (2007). Effects on Supply Chain Relations in Mobile Manufacturing. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007. More information
Stillström, C., Ask, A. (2006). Mobile manufacturing Systems: Market Requirements and Opportunities. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007. More information
Stillström, C., Johansson, B. (2006). Mobile Manufacturing System Characteristics. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007. More information

Rapport

Rösiö, C., Karltun, A., Trolle, J., Coelho, D., Boldt, S., Fagerström, B. (2020). Agil och rekonfigurerbar produktion: projektmetod och utformning av produktionssystem. Jönköping: Jönköping University More information

Licentiatavhandling

Stillström, C. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing (Licentiate thesis, Göteborg: Chalmers University of Technology). More information