Johan Strandler

Universitetsadjunkt
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie magister
Programansvarig Tekniskt basår Campus

Kontakt

Rum
E4411
Telefon
Schema
Ändra din information