Vaida Staberg

Näringslivsansvarig
Administration , Jönköping International Business School
Externa relationer, JIBS , Jönköping International Business School
Ekonomie magister

Kontakt

Rum
B6055
Telefon
Schema
Ändra din information