Kerstin Ericson

Utbildningsledare lärarutbildningen

Utbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Antologibidrag

Karlsson Häikiö, T., Ericson, K. (2017). Kunskapsbildning genom visuella och geografiska markörer i bild- och geografiundervisning. In: Margaretha Häggström & Hans Örtegren (Ed.), Visuell kunskap för multimodalt lärande (pp. 59 -88). Lund: Studentlitteratur AB More information