Katarina Sebenius

Uppdragssamordnare
Enheten för samverkan , Högskolan för lärande och kommunikation
Uppdragsutbildning