Jens Sjöberg

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb136
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 08 14
Schema
Ändra din information

ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-2033-2550 

Forskning

Jens forskning är inom områdena organisations- och strategisk kommunikation. Hans forskning fokuserar på digitala medier, polisen, trygghet, tillit, deltagarprocesser and Critical Making. Begreppet Critical Making handlar (i korta drag) om glappet mellan teknik och samhälle, och här är kommunikation och interaktion är nyckelfaktorer i arbetsprocessen/erna.

Jens avhandlingsprojekt handlar om hur deltagarprocesser kan användas för att utforska och stärka polisens externa trygghetsskapande kommunikation via digitala medier. Projektet involverar anställda inom polismyndigheten, polisstudenter och allmänheten. Med intentionen att öka kunskapen och förståelsen kring den svenska polisens digitala kommunikation, med fokus på trygghetsskapande. Agenda 2030 finns också med som ett paraply i forskningsprojektet. 
Avhandlingens handledare är docent Renira Rampazzo Gambarato (huvudhandledare) och docent Cecilia Cassinger (bihandledare).

Medieuppmärksamhet kring Jens forskning

Biografi

Jens tog examen från magisterutbildningen Strategisk medieutveckling, Malmö högskola 2016. Han har alltid varit intresserad av mediekommunikation och lärande. Jens har flerårig erfarenhet som universitetsadjunkt från både Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola inom ämnen medieproduktion, medieteknik och visuell kommunikation. Utöver det har han arbetat med olika Tv-produktioner från Sveriges television (SVT) Malmö, samt medieproduktioner inom grafisk design och visuell kommunikation för olika företag och organisationer i södra Sverige.

Undervisning

Jens undervisar i kandidatprogrammet inom medie- och kommunikationsvetenskap som föreläsare, handledare och examinator i kurserna: 

  • Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I, 7,5hp.
  • Kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15hp.
  • Kommunikation och organisation, 7,5hp.
  • Organisationers kommunikativa grunder, 7,5hp

Övriga uppdrag och medieframträdanden

Jens var med och startade upp Högskolan för Lärande och Kommunikations egen doktorandorganisation 2020 och satt som en av två representanter mellan 2020-01-01 och fram till 2022-08-31. 

Utöver det är Jens medgrundarna till HLKs doktorandpodd: https://on.soundcloud.com/bqVSL 

Jens har i samband med valet 2022 medverkat som expert kring politikers sociala medier i SVT Nyheter: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/experten-om-toppolitikernas-sociala-medier 

Artikel

Sjöberg, J., Berglez, P., Gambarato, R. (2023). “Malmö is not Sweden's Chicago”: Policing and the challenge of creating a sense of safety through social media strategies Nordicom Review, 44(1), 44-64. More information

Konferensbidrag

Sjöberg, J., Stjerna Doohan, I. (2021). Swedish police students' perspective on the Swedish Police Authority's use of digital media and its role in creating the sense of safety for the public. 8th Nordic Police Research Conference, 14-16 June, 2021. More information
Sjöberg, J. (2021). How Swedish Police Authority Communicate on Social Media to Create the Sense of Safety to the Public. Reykjavik: NordMedia Network, NordMedia2021, 18–20 August 2021.. More information
Sjöberg, J. (2021). Co-Creation Processes, a Way to Develop how the Swedish Police Communicate Safety to the Swedish Society. Braga: ECREA, 8th ECREA European Communication Conference, 6-9 September 2021. More information

Övrigt

Sjöberg, J. (2022). Varför är det viktigt att forska kring hur polisen syns på sociala medier?. Jönköping More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2021). HLK:s doktorandpodd 2021: En doktorandpodd av doktorander från Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2020). HLK:s doktorandpodd 2020: En doktorandpodd av doktorander vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation More information