Jonelija Zelic

Universitetsadjunkt kemiteknik
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Civilingenjör
Skyddsombud
Miljöansvarig