Putin, OS och att vara sämst när det gäller

2014-02-07

Idag invigs olympiska spelen och allt ljus riktas mot Sotji under några veckor. Putins prestigeprojekt har kantats av diskussioner kring mutor, mänskliga rättigheter och framförallt landets hårdnande attityd mot homo-, bi- och transsexuella personer. Vladimir Putin gjorde i förra veckan ett försök att mildra situationen genom att säga att homosexuella besökare visst skulle känna sig välkomna så länge de lämnar barnen ifred.


alt


Under flera år har jag och min kollega Richard Florida analyserat vikten av tolerans och öppenhet för ekonomisk tillväxt, både på regional och nationell nivå. Inför OS har vi gemensamt uppdaterat våra studier baserat på siffror från två aktörer.

  • PEW , som visar hur stor del av befolkningen som tycker att homosexualitet bör accepteras av samhället.
  • Gallup , som mäter hur stor andel av befolkningen som säger att deras plats är ett bra ställe att bo för homosexuella.

I PEWs studier förbättrar sig länder som USA och Kanada där acceptansen ökat med cirka 10 procentenheter mellan åren 2007 till 2013. I värdlandet för de olympiska spelen har läget förändrats från dåligt till sämre, med en acceptans som minskat från 20 till 16 procent.

I generella termer är acceptansen högst i länder med högre levnadsstandard, som exempelvis Nordamerika, delar av Europa samt Australien. Sämstacceptans hittar vi i fattigare länder som Sydöstra Asien (exempelvis i Malaysia, Indonesien och Pakistan), Afrika och även stora delar av mellanöstern.

Kartan från Gallups studie kring 2012 års attityder visar i vilken grad den egna befolkningen tycker att deras land är en bra plats för homosexuella att bo i.

Kartan är gjord av min kollega Zara Matheson vid Martin Prosperity Institutevid Universitetet i Toronto

Med utgångspunkt från dessa resultat gjorde jag och min kollega Richard Florida en korrelationsanalys för att se vilka socio-ekonomiska strukturer vi kan vänta oss att hitta i länder med högre grad av accepterande av homosexuella. Kopplingen kan knappast vara tydligare:


  • Toleranta länder har en signifikant mycket högre BNP per capita (.72)
  • Toleranta länder har högre nivåer av entreprenörskap (.69)
  • Dessa länder ligger bättre till på FNs index över ”Human Development” (.55) samt har högre nivåer av välbefinnande/lycka (.72).•
  • Toleranta länder är också urbaniserade i väsentligt högre grad (.56)

Intressant är också att toleranta länder ligger bättre till på olika index över jämställdhet mellan kvinnor och män.

Självklart kan det vara så att länder blir mer toleranta med högre grad av ekonomisk utveckling och sannolikt är detta en simultan process. Flera andra forskare, som exempelvis Ronald Inglehart liksom Marcus Noland och Howard Pack, har också påvisat sambandet mellan attityder, öppenhet och toleransmed globalisering och tillväxt.

Kan Putin kompensera bristen på tolerans med ett större antal OS-medaljer? Bland förhandstipsen runt OS-medaljer så förutspås ändå USA, Norge, Kanada och Tyskland att komma före – alla med i toppen över världens mest toleranta länder.

Frågan kan också ställas var Olympiska spel skall hållas i framtiden?

I redan toleranta och öppna länder eller vara ett medel för att bedriva förändring i länder med lägre tolerans?

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.