Vertikals bloggare

Ethel Brundin

Professor företagsekonomi, ssk entreprenörskap och affärsutveckling.

Maria Hammarsten

Forskar om barns pedagogiska utomhusmiljöer, utomhuspedagogik, utomhusundervisning och lärande för hållbarhet. Tror på barns agentskap och kompetens genom att forska med och för barn ur barns perspektiv.