Småföretagarresan – en filmatiserad berättelse om förutsättningar för innovation i småföretag

2019-09-30

Dagens ekonomi kännetecknas av en snabb förändringstakt där förmågan till utveckling och förnyelse är avgörande för att kunna konkurrera. I en sådan ekonomi är satsningar på forskning av strategisk vikt för internationell konkurrenskraft. Men det räcker inte med att forska, forskningsresultaten måste också komma till praktisk användning för att resultera i innovationer.


alt

Forum Förnyelse är ett projekt där man under flera år forskat om innovation och förnyelse i småföretag. Inom projektet har det också lagts stor vikt vid att kommunicera forskningsresultaten till näringslivet. En bärande idé genom projektet har varit att lyfta fram goda exempel ur näringslivet, d.v.s. företag som genom sitt arbetssätt och sina resultat illustrerar just det som forskningen visar.

Projektets forskning har nu sammanfattats i en serie med filminslag under rubriken Småföretagarresan. I varje filminslag står ett företag i centrum för en berättelse som utgår från ett forskningsresultat. Forskarna i projektet hoppas att forskningsresultaten får större spridning genom en filmatiserad berättelse istället för skriftliga rapporter.

Och självklart blir det filmpremiär med popcorn och läsk!

Närmare bestämt den 3 oktober på Gummifabriken i Värnamo. Till premiären kommer några av regionens ledande politiker och näringslivsföreträdare för att recensera filmerna att debattera hur resultaten kan tas om hand i arbetet med att göra Jönköpings Län till en plats där det är enkelt att utveckla och kommersialisera nya idéer.

Forum Förnyelse

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.