Näringslivsbaserad motståndskraft

2021-04-01

Under våren 2020 slog den globala Corona-pandemin till med full kraft mot världen och Sverige. Med akut brist på materiel som munskydd och handsprit började allt fler företag ställa om för att tillverka nya produkter.

Vilka drivkrafter hade företag att ställa om sin produktion i Corona-pandemin för att snabbt producera nödvändig materiel som munskydd, handsprit och ventilatorer? Hur gick omställningen till, hur resonerade företagen? Hur ska samordningen ske mellan företag och myndigheter för att möjliggöra näringslivsbaserad motståndskraft? Och vad krävs för att den skapade kompetensen att snabbt samordna omställningar ska vara en tillgång vid framtida kriser? Näringslivets bidrag vid hantering av samhällskriser är ett område som vi vet väldigt lite om. I en nyligen publicerad forskningsrapport presenterar och diskuterar Mattias Axelson (Handelshögskolan i Stockholm) och jag resultaten från vår studie.

Forskningsrapporten ”Näringslivsbaserad motståndskraft: Lärdomar från pandemin för det civila försvaret” hittar du här. Pdf, 942.6 kB.

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.