Offentlig sektors digitalisering: Innovationer inom pensionsdata och skatterapportering

2024-01-18

The Hamrin Foundation har tilldelat forskningsmedel till projektet ”Public Sector Digitalization: Innovations in Pension Data and Tax Reporting”. Projektet sträcker sig över tre år, med start 2024, och leds av Johannes Hagen, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping. Andra deltagare i projektet inkluderar Andrea Schneider samt en postdoktor som för närvarande är under rekrytering.

Skärmdump av minpension.se

Forskningsprojektet består av två delar:

I det första delprojektet studeras effekterna av digitala plattformar för pensionsinformation. Delprojektet bygger på ett samarbete med den svenska pensionstjänsten minPension som automatiskt samlar in användarnas pensioner för att ge dem en samlad bild av sina pensioner. MinPension har nästan 5 miljoner unika användare och är en förebild för andra länder som vill införa liknande tjänster. Delprojektets första syfte är att analysera om det finns sociala, ekonomiska och geografiska skillnader i användningen av digitala pensionsverktyg och hur dessa skillnader i sådant fall tar sig uttryck. Det andra syftet är att utvärdera om digitala pensionsverktyg påverkar användarnas pensionsbeslut, och om personer som använder digitala pensionsverktyg är bättre rustade för sin pension.

Det första delprojektet väntas bidra med ökad förståelse för digitala klyftor på pensionsområdet. Det kan också ge insikter om hur pensionsverktyg kan anpassas och förbättras och därmed mildra potentiella ekonomiska ojämlikheter bland äldre. Inom ramen för det här delprojektet ska det också etableras ett nationellt pensionsnätverk som ska främja interaktion och kunskapsutbyte mellan pensionsbranschen, beslutsfattare och forskare.

Automatiserat informationsutbyte av skattinformation

Det andra delprojektet handlar om automatiserat informationsutbyte av skattinformation. Den som hyr ut sin bostad, fritidshus eller båt ska betala skatt, i vissa fall om man når upp till en viss summa. Det i sig är ingen nyhet, men nytt från 2023 är att digitala plattformar, som till exempel Airbnb, ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Rapporteringsplikten gäller inom hela EU och Skatteverket kommer att få uppgifter från övriga EU-länder genom automatiskt informationsutbyte. Delprojektet syftar till att förstå hur användarna på digitala plattformar som omfattas av den nya regleringen reagerar. Avskräcks vissa användartyper från att använda digitala plattformar mer eller mindre än andra till följd av de nya direktiven? Påverkas tillfälliga användare och små företag annorlunda jämfört med mer aktiva användare och stora företag?

Delprojektet utvärderar också hur effektiv regleringen är. Automatiskt informationsutbyte kan visserligen bidra till att minska skattefelet, men riskerar samtidigt att oproportionerligt belasta mindre aktörer på grund av komplexa regler, vilket potentiellt kan ha en negativ inverkan på den ekonomiska aktiviteten.

Forskare

Samhällsnyttig forskning

Finansierad av The Hamrin Foundation

Jönköping International Business School fick över 20 miljoner kronor från familjeägda The Hamrin Foundation. Pengarna ska finansiera ny samhällsnyttig forskning i nationalekonomi och företagsekonomi med fokus på aktuella områden. Totalt beviljas sex ansökningar en finansiering på över 20 miljoner kronor. De beviljade projekten kommer att starta upp under 2024 och pågå som längst till och med 2026.

Här presenteras forskningsprojekten i bloggformat.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.