Finns det ett ord för motsatsen till nättroll?

2020-12-23

När detta märkliga år, 2020 går mot sitt slut har det blivit dags för samverkansteamet på Tekniska Högskolan att sammanfatta året som gått. Vi kan med glädje konstatera att, trots alla motverkande krafter har vi lyckats upprätthålla näringslivsanknytningen i både undervisning och forskning!

Under 2020 har personal från Tekniska Högskolan haft kontakt med över 500 unika företag i syfte att samverka i utbildning och/eller forskning. Fysiska möten har många gånger blivit digitala, men de har blivit av. Karriärum, näringslivsdagen där studenter och företag möts, blev med kort varsel digital. Det hade sina utmaningar och krävde mer av både Tekniska Högskolan, studenterna och förtagen. Men, det gick. Under 2020 har dessutom 164 unika företag varit aktiva i våra branschråd (vissa företag är aktiva i flera branschråd) för utvecklingen av våra utbildningar. Det finns ett stort intresse av att vara med och påverka och vi är tacksamma för det engagemang som finns i regionens näringsliv. Det ger oss möjlighet att se näringslivets utmaningar och se till att våra studenter får den kunskap de behöver för att vara rustade för verkligheten när de tar sin examen.

En sak som vi också har uppmärksammat är vikten av, och svårigheten med, att visa (digital) uppskattning. När vi sitter mutade framför ett webinarie eller när det digitala mötet stängs finns inte utrymme för eftersnacket, klappen på axeln eller den konstruktiva feedbacken vid kaffemaskinen. En del har ordets gåva och skickar ett mejl, men handen på hjärtat, de riktigt fylliga mailen är sällan fulla av beröm… tänk om det vore lättare att dela beröm?

Efter vi har avslutat ett Zoom-möte får vi möjligheten att bedöma samtalets kvalitet för att ge feedback till mötesplattformen. Tänk om vi lika lätt kunde skicka uppskattning?

Det finns dock ljusglimtar!

Tekniska Högskolan använder LinkedIn som social plattform och här ser vi ett klart mönster – inlägg med beröm och hyllningar får absolut mest spridning! När en doktorand efter många års slit offentliggör sin avhandling genom att spika upp den på väggen, när studenterna utser årets lärare, när en forskare presenterar sin docentföreläsning eller när någon medarbetare besökt ett företag är exempel på inlägg som genererat flest klick, flest rektioner och flest kommentarer! Så kul, så fortsätt stötta varandra!

Vår önskan till den digitala tomten är – inför möjligheten att lätt skicka digitalt beröm efter digitala möten! Och till dess, en påminnelse till oss alla, tänk på att ett kort ”bra jobbat” värmer länge. Tillsammans kanske vi kan se till att det i slutet av 2021 finns ett ord som beskriver motsatsen till nättroll?

Och i den andan – en hyllning till all personal, studenter och företag som gjort detta möjligt!

Samverkansteamet på Tekniska Högskolan i Jönköping

Linda, Stefan och Jenny

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.