Svensk industri behöver AI

2021-11-16

Kommer AI, artificiell intelligens, att ta över världen? Det kommer inte att gå runt Terminators på gatorna, men AI kommer att förändra svensk tillverkningsindustri.

Sveriges konkurrenskraft ligger inte i själva tillverkningen utan i det faktum att Sverige är en innovationsnation. Industrier i alla länder kan tillverka, men Sveriges förmåga att driva innovationer och att på ett kreativt sätt använda sig av ny teknologi är vår möjlighet att ta täten i framtiden.

Det finns en oerhörd potential, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. AI kan bidra till en bättre hushållning med jordens resurser och en bättre arbetsmiljö. Människor blir trötta, det blir inte maskiner. AI:s uppgift är att jobba och tänka åt oss så att vi kan ägna oss åt det som vi är bäst på.

I Jönköpingsregionen finns en stor potential för användning av AI, både inom tillverkningsindustrin och på logistiksidan. Vi har redan flera spännande projekt på gång i samarbete med bland annat Fagerhult, Husqvarna, Itab, Saab Training Systems och Siemens.

Det mänskliga perspektivet

Jag har en omfattande erfarenhet av forskningsprojekt i nära samarbete med svenska industriföretag. Bland annat har jag studerat användningen av artificiell intelligens och förutsättningarna för maskininlärning tillsammans med Saab, Volvo, AstraZeneca och Combitech. I min forskning utgår jag från det mänskliga perspektivet.

För att AI ska göra verklig nytta måste systemen förstå hur människor fungerar – och vi behöver förstå dem. Som exempel jag nämna mitt forskningsprojekt med Volvo.

Systemet i en förarlös bil har begränsningar. Det finns situationer, till exempel vid en snöstorm, när du inte kan luta dig tillbaka och läsa tidningen utan faktiskt måste gå in som människa och ta över ansvaret. Min uppgift var att undersöka hur förarna agerade utifrån de här begränsningarna. Omvänt så måste naturligtvis bilens system också kunna lära sig hur föraren beter sig i olika situationer. Det här är kunskap som sedan kan ligga till grund för designen av system. Som människor måste vi känna oss trygga med vad AI:n kan och inte kan göra och kunna förhålla oss till det. Det gäller inte bara bilar utan också komplexa automation- och produktionsprocesser, till exempel robotceller.

Författare

Maria Riveiro, professor

Maria Riveiro är en av ledarna för Jönköping AI Lab vid Tekniska Högskolan. Teamet består av ett 20-tal forskare som specialiserar sig på AI ur olika infallsvinklar.

Artificiell Intelligens

Artificiell intelligens är vetenskap och teknik för att göra intelligenta maskiner som är självlärande, att jämföra med traditionell programmering där du talar om för maskinen hur den ska tänka. Självlärande system spelar redan en stor roll i vår vardag: till exempel ansiktsigenkänningen på din telefon och rekommendationerna som du får på Facebook.

Tekniska Högskolan

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.