Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Affärsredovisning 7,5 hp

Kursen introducerar grundläggande begrepp inom redovisning. Kursen innefattar moment som bokföring av affärshändelser, periodiseringar, övriga bokslutsnoteringar, upprättande av årsbokslut samt räkenskapsanalys.

Kursinnehåll

Kursen introducerar grundläggande begrepp inom redovisning.

Kursen innefattar moment som bokföring av affärshändelser, periodiseringar , övriga bokslutsnoteringar, upprättande av årsbokslut samt räkenskapsanalys (6 hp).

I kursen ingår en inlämningsuppgift där studenten ska utföra bokföringen samt upprätta bokslut för ett fiktivt företag (1,5 hp).

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet och En B, Ma C, Sh A (områdesbehörighet 4)

Urvalsregler

Grundnivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: ACAG13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School
Senast ändrad 2013-09-10 09:00:41