Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ekonomistyrning 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskap och förståelse för ekonomistyrningen och produktkalkyleringen.
Viktiga moment i kursen är:
-grundläggande begrepp, metoder och modeller i ekonomistyrning,
-grundläggande begrepp, metoder och modeller för produktkalkylering, och
-tillämpningar av grundläggande ekonomistyrningsmetoder och -modeller i olika organisatoriska sammanhang och analys av dess organisatoriska och strategiska konsekvenser. Denna tillämpning sker till exempel med hjälp av modellering i spreadsheet.

Kursinnehåll

Viktiga moment i kursen är:
  • grundläggande begrepp, metoder och modeller i ekonomistyrning,
  • grundläggande begrepp, metoder och modeller för produktkalkylering, och
  • tillämpningar av grundläggande ekonomistyrningsmetoder och -modeller i olika organisatoriska sammanhang och analys av dess organisatoriska och strategiska konsekvenser. Denna tillämpning sker till exempel med hjälp av modellering i spreadsheet.

Förkunskapskrav

30 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: ACCK13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School
Senast ändrad 2015-04-27 16:22:59