Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar begreppen, modellerna och teorierna inom externredovisningsområdet och särskilt inom koncernredovisningen. Syftet med dessa är att tjäna som grund för att förstå hur den externa redovisningen utformats och utformas. Med begreppen, modellerna och teorierna är det också möjligt att utvärdera dagens praxis och genomföra en kritisk granskning av redovisning. Kursen syftar också till att den studerande skall tillägna sig kunskaper om utformning och uppställande av årsredovisningar samt få ingående kunskap om metoder för att sammanställa en årsredovisning för koncerner.

Förkunskapskrav

60 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Affärsredovisning, 7,5 hp och Externredovisning och revision, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: ACEN13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School
Senast ändrad 2014-02-25 13:49:16