Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handelsrättslig översiktskurs 15 hp

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande färdigheter i fråga om juridisk systematik och metodik samt goda kunskaper inom det handelsrättsliga, främst det förmögenhetsrättsliga, området. Kursen ska ge en god grund såväl för blivande revisorer som för andra med intresse av juridik. Kursen innefattar två delar om vardera 7,5 högskolepoäng, HÖK I och HÖK II.

Kursinnehåll

Förutom en allmän orientering om rättsordningens struktur, juridisk metodik samt samhällets domstols- och myndighetsorganisation innehåller kursen en genomgång av följande ämnesavsnitt:
HÖK I:
 • Rättsteknik
 • Allmän förmögenhetsrätt
 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • EU-rätt
 • Krediträtt
 • Ersättningsrätt
 • Associationsrätt
HÖK II:
 • Fastighetsrätt
 • Arbetsrätt
 • Marknads- och konkurrensrätt
 • Immaterialrätt
 • Ekonomisk familjerätt
 • Straffrätt
 • Processrätt

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: AJBG13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School
Senast ändrad 2016-12-07 08:46:45