Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor 7,5 hp

Kursinnehåll

- arbetsterapeutiska metoder och strategier på nya arenor
- entreprenöriellt förhållningsätt inom arbetsterapi
- samverkan med olika aktörer
- professionellt förhållningssätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp och 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp (eller motsvarande kunskaper). Delkursen Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp samt kurserna Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp och Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp ska vara avslutade.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HAAN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-05-12 11:00:09