Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Biokemi och Cellbiologi I 7,5 hp

Kursinnehåll

- cellen och organellernas anatomi
- centrala dogmat (DNA-replikation, transkription samt translation)
- cellsignalering
- membrantransport
- cellskada och apoptos
- proteinmetoder
- enzymer, enzymreaktioner och enzymkinetik
- biomedicinsk laboration

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller 3c. Dispens medges från kravet i Biologi 2, Kemi 2. Dock krävs kunskaper motsvarande Biologi 1 och Kemi 1.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HBCG13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-07-06 12:28:56