Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förskrivningsrätt och digital teknik för en patientsäker vård 7,5 hp

Kursinnehåll

- avvikelsehantering
- delegering
- dokumentation
- digital teknik
- delaktighet
- egenvård
- evidensbaserad vård
- hälsopedagogik
- informatik
- inkontinens
- ledarskap
- läkemedels- och hjälpmedelsförskrivning
- munhälsa
- mångfaldhetsperspektiv
- nutrition
- patientsäkerhet
- personcentrerad omvårdnad (patient, närstående och familj)
- redskap för reflektion och självvärdering av tillägnad kunskap
- smärta och smärtbehandling
- stomi och stomivård
- sårvård
- vetenskaplig metod

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HFPR22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-07-03 15:04:42