Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hematologi 7,5 hp

Kursinnehåll

- hemopoes
- anemiutredningar
- blodsjukdomar
- morfologiska förändringar inom hemopoes vid olika sjukdomstillstånd
- hematologisk laboratoriemetodik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Laboratoriemetodik, introduktionskurs, 7,5 hp och genomgången eller parallellt med kursen genomgår Laboratoriemetodik, grundläggande, 16,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HHTK17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2020-04-23 14:22:15