Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förbättringskunskap II 5 hp

Kursinnehåll

- de åtta domänerna inom förbättringskunskap

- sambandet mellan professionell kunskap och förbättringskunskap

- den inre ledaren: den personliga dimensionen av förbättringsarbeten

- interprofessionellt arbete och samverkan i team och grupp

- reflektion och lärande

- koppling mellan kunskaps- och färdighetersdomäner till det övergripande målet ledarskap och förbättring

Förkunskapskrav

Genomgången kurs Förbättringskunskap I, 5 hp (Improvement Knowledge I, 5 credits)..

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HIKS25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-01-15 09:38:35