Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk kemi 7,5 hp

Kursinnehåll

- mätresultats tillförlitlighet
- salt-vatten-balans
- syra-bas-balans och blodgaser
- njurfunktions- och urinvägsanalyser
- proteiner i plasma, urin och spinalvätska
- endokrinologi
- läkemedel och toxiska substanser
- enzymer i organdiagnostik
- vitaminer och mineralomsättning
- energiomsättning
- biokemiska markörer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna grundkurser i Anatomi och fysiologi, 7,5 hp och Sjukdomslära, diagnostik och behandling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper..

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HKLK13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2013-06-18 08:11:41