Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Laboratoriemetodik, fördjupningskurs 15 hp

Kursinnehåll

- molekylärbiologisk laboratoriemetodik
- immunologisk laboratoriemetodik
- klinisk kemisk laboratoriemetodik
- mikrobiologisk laboratoriemetodik
- histopatologisk laboratoriemetodik
- transfusionsmedicinsk laboratoriemetodik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i Klinisk kemi 7,5 hp, Molekylärbiologi, 7,5 hp, Immunologi, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, 7,5 hp, Morfologisk cellbiologi 6h, Hematologi 7,5 hp samt genomgångna kurser inom huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap motsvarande 52,5 hp varav 30 hp ska vara avslutade eller motsvarande kunskaper

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HLFN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2014-10-06 15:06:44