Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Laboratoriemetodik, grundläggande 16,5 hp

Kursinnehåll

- klinisk kemisk- och hematologisk laboratoriemetodik
- mikrobiologisk laboratoriemetodik
- histopatologisk laboratoriemetodik med immunohistokemi
- molekylärbiologisk laboratoriemetodik
- klinisk fysiologisk laboratoriemetodik
- bearbetning, bedömning, utvärdering och redovisning av analysresultat
- biomedicinska analysers betydelse för diagnos och behandling
- etik och arbetshälsa

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Laboratoriemetodik, introduktionskurs, 7,5 hp samt baskurser omfattande minst 82,5 hp inom biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp eller motsvarande. Av dessa baskurser skall minst 75 hp vara avslutade.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HLMN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2012-05-15 12:51:47