Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinsk mikrobiologi 7,5 hp

Kursen behandlar allmän och speciell mikrobiologi, i relation till infektionssjukdomar, deras diagnostik och behandling. Kursen behandlar vidare mikrobiologisk flora hos den friska individen.

Kursinnehåll

- mikroorganismers morfologi
- bakteriers metabolism, tillväxtfaktorer och genetik
- bakteriologi
- mykologi
- parasitologi
- virologi
- mikrobiologisk diagnostik
- sterilteknik
- antibiotika

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Ke A (områdesbehörighet 8) med lägst betyget Godkänd. Dispens medges från kravet i Fy B och Ma D.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HMMA17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2011-02-07 14:11:37