Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinsk mikrobiologi 7,5 hp

Kursinnehåll

- bakteriologi
- mykologi
- parasitologi
- virologi
- mikrobiologisk diagnostik
- antimikrobiell behandling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HMMG11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-05-20 09:03:24