Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, examensarbete I 15 hp

Kursen vänder sig till dig som ämnar avlägga en magisterexamen inom oral hälsovetenskap.

Kursinnehåll

- fördjupning av ämnet oral hälsovetenskap
- tillämpning av kvantitativa och/eller kvalitativa metoder alt. metoder för systematiska litteraturstudier
- forskningsetiska principer
- försvar av eget examensarbete
- opposition på examensarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskapsmetodik om 15 hp samt Oral hälsa, 15 hp.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: HOHT22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2013-05-30 13:57:41