Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa i ett samhällsperspektiv 7,5 hp

Kursinnehåll

- globala och nationella mål för tandvården
- hälsomodeller
- hälsopedagogik
- transformativt och coachande ledarskap
- tandvårdsrädsla
- hållbar utveckling och arbetsliv
- människosyn och mänskliga rättigheter
- våld i nära relationer
- hälsoekonomi
- entreprenörskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom, 15 hp och Orala hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 hp samt genomgångna kurser i Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I, 15 hp och Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HORN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-03-07 14:17:24