Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Transfusionsmedicinsk laboratoriemetodik 7,5 hp

Kursinnehåll

- olika blodgruppssystems uppbyggnad
- blodgruppsantigener och antikroppar av klinisk och praktisk betydelse
- grundläggande metodik som används inom transfusionsmedicin för att påvisa olika antigener och antikroppar inom olika blodgruppssystem
- graviditets- och transfusionsimmunisering
- förenlighetsprövning och transfusionskomplikationer
- urval av blodgivare och blodgivning
- framställning, förvaring och användning av blodkomponenter
- kvalitetssäkring

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Laboratoriemetodik, introduktionskurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HTFK11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2015-12-30 11:54:48