Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsrätt II 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljörätt
  • Arbetsmiljörättsliga ansvarsfrågor, dess rättskällor och källornas inbördes värde
  • Inkluderande lagar och regler inom sjukförsäkringsområdet
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering/arbetsanpassning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 30 hp inom det samhällsvetenskapliga området och genomgången kurs i Arbetsrätt I.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LA2K11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-09-08 10:27:49