Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbets- och organisationspsykologi 7,5 hp

Kursens syfte är att ge en teoretisk grund inom området arbets- och organisationspsykologi, presentera aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området. Kursen tar sitt avstamp ur ett historiskt perspektiv över arbetslivet för att sedan övergå till temaföreläsningar inom anställningsrelationen, rekrytering och urval, kompetensutveckling och prestationsutvärdering, organisationskultur och arbetsmiljö.

Kursinnehåll

  • Organisationsprinciper
  • Prestation, hälsa och ledarskap
  • Arbetsmotivation och arbetsrelaterade attityder
  • Arbetsrelaterade livsvärden
  • Arbetsutformning
  • Organisationsutveckling
  • Organisationsklimat och organisationskultur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LAOG13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-30 13:57:05