Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Budget och personalekonomi 7,5 hp

Kursinnehåll

• Budgetering
• Personalekonomiska kalkyler
• Personalekonomin i ett företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv
• Verksamhetsstyrning, inklusive lönesättning
• Grundläggande ekonomistyrningsbegrepp och -modeller för att hantera personalekonomiska frågor så som prestationsmätning och incitamentsystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången termin 1 på HR-programmet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LBPK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-16 08:44:21