Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kompetens, utveckling och lärande 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Grundläggande perspektiv på pedagogik och arbetslivspedagogik
  • Human Resource Development (HRD)-aktiviteter; utveckling av, och tillvaratagande av mänskliga resurser
  • Centrala begrepp; kompetens, utveckling, lärande, karriärutveckling
  • Teorier om vuxnas lärande
  • Perspektiv på lärande i ett föränderligt arbetsliv
  • Planering, implementering och utvärdering av lärande/kompetensutvecklingsaktivitet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 30 hp inom det samhällsvetenskapliga området.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LCLK11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-03-01 09:04:48