Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Engelska för grundlärare 4-6 30 hp

Kursinnehåll

Ämnesdidaktik för grundlärare 4-6, 7,5 högskolepoäng
Teaching and Learning for Teachers in Primary School Years 4-6, 7.5 credits

Innehåll
• Ämnesdidaktiska teorier, metoder och lärprocesser med stöd i ämnesdidaktisk forskning
• Principer för bedömning med anknytning till ämnet engelska för årskurs 4-6
• Principer för betygsättning med anknytning till ämnet engelska i årskurs 6
• Läroplaner och kursplaner med avseende på ämnet engelska för årskurs 4-6 samt F-3
• Genomförande av planerad engelsklektion i åk 4-6.
• Språkdidaktiska redskap såsom IKT i engelskundervisningen
• Estetiska lärprocesser av relevans för det språkdidaktiska yrkesutövandet
• Språkdidaktiska strategier utifrån ett kommunikativt och funktionellt perspektiv
• Läromedelsgranskning

Språkfärdighet för grundlärare 4-6, 7,5 hp
Language Proficiency for Teachers in Primary School Years 4-6, 7.5 credits

Innehåll
• Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar med fokus på produktion, reception och interaktion med avseende på olika texttyper
• Språkdidaktiska teorier och metoder med avseende på språkfärdighet
• Vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av relevans för det språkdidaktiska yrkesutövandet

Grammatik och fonetik för grundlärare 4-6, 7,5 hp
Grammar and Phonetics for Teachers in Primary School Years 4-6, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande aspekter av det engelska språkets grammatik
• Språkvetenskaplig terminologi och metodik
• Skillnader mellan engelska och andra språk
• Grundläggande aspekter av det engelska språkets fonetik och uttal
• Ämnesdidaktiskt relevanta teorier och metoder med avseende på grammatik inom engelskundervisningen för årskurs 4-6
• Språkets och grammatikens roll i skola och samhälle

Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare 4-6, 7,5 hp
Young Adult Literature in the English Language for Teachers in Primary School Years 4-6, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande litteraturvetenskapliga och narratologiska begrepp och definitioner
• Skönlitterära texter i olika genrer och medier
• Levandssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används
• Textanalyser med fokus på jämställdhet och mångfald
• Litteraturdidaktiska teorier och metoder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B samt genomgången termin 1 på grundlärarprogrammet eller motsvarande

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LE6K12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-09 09:37:56