Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Globala studier 15 hp

Kursen utgör ett examensarbete för filosofie kandidatexamen i huvudområdet Globala studier. Under kursen planerar, genomför och försvarar deltagarna ett mindre vetenskapligt arbete. Avsikten med kursen är att stärka deltagarnas praktiska förmåga att samla, värdera och analysera data om att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och metoder i området Globala studier.

Kursinnehåll

• Planering, genomförande och försvar av vetenskapligt arbete
• Tillämpning av samhällsvetenskapliga metoder
• Kunskaper i området globala studier i något av utbildningens profilområden, alternativt integrerade samhällsvetenskapliga perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och godkänt resultat i Samhällsvetenskaplig metod: introduktion 7,5 hp eller motsvarande samt godkända kurser i huvudområdet Globala studier 60 hp varav minst 30 hp på nivå G1F ska ingå.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LEGP12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-05-17 09:46:13