Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Externredovisning 7,5 hp

Kursinnehåll

• Externredovisningens syfte
• Externredovisningens regelverk
• Bokföring av affärshändelser
• Värdering och periodisering i samband med bokslut
• Upprättande av årsbokslut
• Räkenskapsanalys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången termin 1 på HR-programmet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LERK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-16 08:50:30