Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi II 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Forskningslogiken och processen
  • Vetenskaplig kunskap versus pratiska lösningar
  • Forskningsdesign och undersökningsdesign
  • Kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
  • Forskningsetik inom företagsekonomi och HR-området

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 52,5 hp i huvudområdet Företagsekonomi varav Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, 7,5 hp och Att göra en litteraturöversikt - företagsekonomi med inriktning mot HR 7,5 hp eller motsvarande ska ingå samt godkända kurser om minst 60 hp inom HR-området.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LF2N12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-16 08:50:58