Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet 15 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Interkulturell praktik, 7,5 hp
 • Teorier om identitetskonstruktioner och kulturella uttryck
 • Barn och existentiella frågor
 • Berättande
 • Barnlitteratur
 • Kommunikation och språkutvecklande förhållningssätt, inbegripet transspråkande
 • Barns uppväxtvillkor
 • Intersektionalitet
 • Interkulturell pedagogik
 • Samtal

Delkurs 2: Multimodal praktik, 7,5 hp
 • Teorier om praktiska och estetiska läroprocesser
 • Populärkultur
 • Kvalitativa forskningsmetoder för att belysa barns perspektiv på fritidshemmets verksamhet
 • Estetiska uttrycksformer i samverkan
 • Multimodalitet i förhållande till skrift-, språk- och matematiklärande
 • Medie och informationskunnighet på fritidshem
 • Metoder för pedagogisk dokumentation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 30 hp i utbildningsvetenskaplig kärna och minst 15 hp i fritidspedagogik eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LFMK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-05-24 11:17:02