Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Genus och andra maktordningar 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Kön och genus som begrepp
  • Diskrimineringslagen
  • Intersektionalitet/sociala maktordningars samverkan
  • Jämlikhet och jämställdhet
  • Metoder och strategier för jämlikhetsarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 30 hp inom huvudområdet Företagsekonomi eller Psykologi samt godkända kurser om minst 30 hp inom det samhällsvetenskapliga området.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LGMN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-16 08:51:10